10 blikke på den levende Gud - korimprovisation med soundscape (Lars Nielsen Sardemann) KORLEDER m. CD

”Ti blikke på den levende Gud” er frugterne af det kirkemusikalske udviklingsprojekt KORIMPROJEKT2019 som har til hensigt at bringe korimprovisation ind i dansk kirkemusik som håndværk og praksis. Korlederbog med CD.
249,00  DKK
På lager
På lager
Specifikationer
Produktnr.FMX02-015
ForlagForlaget Mixtur
Sider40
Udgivelsesår2020
GenreKlassisk
InstrumentationKor
”10 blikke på den levende Gud” er frugterne af KORIMPROJEKT2019 - et kirkemusikalsk udviklingsprojekt der giver inspiration til at bringe korimprovisation ind i dansk kirkemusik som håndværk og praksis.

Med en bred vifte af øvelser og erfaringer er materialet tilrettelagt så der er noget at hente for alle kortyper fra børnekor til professionelt voksenkor. Og gennem det nodefri korarbejde trænes "øret før øjet".

Brug det fulde materiale - eller dele heraf som ekstra sjov i den almene korpraksis. Lær at skabe dine egne tidslinjer som dit kor kan improvisere over og brug de unikke soundscapes i sammenhæng med andre tekster eller instrumenter. Mulighederne er mange!

De 10 tekster og tilhørende 10 soundscapes
(Evt. højre-klik og gem lydfilen)

1. Begyndelsens blik ”I ham var liv, og livet var menneskers lys”
Johannesevangeliet kap. 1, vers 4
DOWNLOAD SOUNDSCAPE

2. Kærlighedens blik ”Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden”
Johannesevangeliet kap. 13, vers 34
DOWNLOAD SOUNDSCAPE

3. Tvivlens blik ”Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede”
Paulus 2. Korintherbrev kap. 4, vers 8
DOWNLOAD SOUNDSCAPE

4. Skammens blik ”Og han gik udenfor og græd bitterligt”
Matthæusevangeliet kap. 26, vers 75
DOWNLOAD SOUNDSCAPE

5. Faderens blik ”Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit”
Lukasevangeliet kap. 15, vers 31
DOWNLOAD SOUNDSCAPE

6. Trøstens blik ”Salige er de, der sørger, for de skal trøstes”
Matthæusevangeliet kap. 5, vers 4
DOWNLOAD SOUNDSCAPE

7. Gavmildhedens blik ”Jeg er livets brød”
Johannesevangeliet kap. 6, vers 35
DOWNLOAD SOUNDSCAPE

8. Ankomstens blik ”En kort tid, så skal I se mig”
Johannesevangeliet kap. 16, vers 16
DOWNLOAD SOUNDSCAPE

9. Opstandelsens blik ”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?”
Lukasevangeliet kap. 24, vers 5
DOWNLOAD SOUNDSCAPE


Forord: ”Kun den, der er vel forberedt, er fri til at improvisere”

Ordene er den svenske instruktør Ingmar Bergmans, og de fortæller os at improvisation er et håndværk. Det kræver øvning og hårdt arbejde, ligesom alt andet håndværk. Og at gøre sig fri til at improvisere betyder at skabe et frirum – et frit rum, hvor vi er til stede sammen i en fælles oplevelse af nu’et. Bergman siger ikke er i stand til at improvisere men er fri til at improvisere.

Det er lidt ligesom at køre bil; vi lærer teorien, øver os med kørelæreren, får kørekortet og bliver så sluppet fri på landevejene. Og det var nok meget godt, at glatførekurset var obligatorisk!

Meget kan forberedes, men endnu mere vil opstå i det frie rum, vi skaber sammen. Og vi skal opøve en parathed til at gribe det. En organist- og korlederkollega spurgte mig: ”Hvordan får du dine sangere til at turde improvisere?” Jeg tror mit svar lød noget i retning af: ”Hvordan får du dine sangere til at turde synge den der hundesvære Bach-kantate?” Det handler ikke om at turde. Det handler om at øve sig og forberede sig sammen med sit kor. Orglet er dét klassiske instrument, der har den længste ubrudte tradition for improvisation. Så der er mange gode kompetencer herfra til organisternes andet hovedfag, korledelse. Betragt korimprovisation som en sjov hørelæreundervisning for dit kor. Og byg så på kunstnerisk derfra.

”Ti blikke på den levende Gud” er frugterne af det kirkemusikalske udviklingsprojekt KORIMPROJEKT2019 som har til hensigt at bringe korimprovisation ind i dansk kirkemusik som håndværk og praksis. Vi håber og tror, at materialet må få et liv i mange forskellige kortyper i folkekirken – ungdomskor, blandet voksenkor, amatører, professionelle, børnekor og såmænd også spirekor. KORIMPROJEKT2019 er en del af Lindevang Kirkes øvrige liturgiske forsøgsarbejde, som især har været centreret omkring søndagens gudstjeneste: dens indhold, musik, sprog og form. Lindevang har været et liturgisk forsøgssogn siden 2011, og udgivelsen her udspringer af et inspirerende musik-teologisk tværfagligt samarbejde fra den praktiske hverdag i folkekirken. En aktivt deltagende og nysgerrig menighed har også bidraget væsentligt.

”Kun den, der er vel forberedt, er fri til at improvisere”
Hvad er det for en frihed, Bergman taler om? Og hvordan passer den ind i en folkekirkelig gudstjeneste? Hvad er det improvisationen kan, som den nedskrevne musik ikke nødvendigvis kan? Og hvordan når vi hen til at blive ”frie til at improvisere”? Jeg tror det begynder med at man som korleder finder sit indre legebarn frem, prøver elementer fra materialet her af og ser hvad der sker.

Rigtig god fornøjelse!

Lars Nielsen Sardemann,
Frederiksberg 2020


INDHOLD:
Forord
Overvejelser før start
Genre og identifikation
Teksterne
Tema, teologi og retorik
Tekstudfoldelser
Ti blikke på den levende Gud (de ti tekstvalg)
Timelines og roller
Soundscapets rolle
Korsangerens rolle
Korlederens rolle – den spillende træner
Øvelser – lege og veje for korimproen
Arbejdsform
Opsamling – erfaringer og reaktioner
Tak
Efterord