Discantorinus

Lidt om baggrunden for udgivelsen
Siden Forlaget Mixtur og Folkekirkens Ungdomskor indgik samarbejde i 2011 har en ny diskantbog været en ønsket udgivelse hos begge parter. Med udgivelsesdato 1. november 2013 har projektet Discantorinus været næsten 2 år undervejs. Ikke siden Ulrich Teubers diskantbog fra 1973 (Edition Egtved) og Per Günthers 2 diskanthæfter fra 1994/98 har der været fornyelse i genren så efterspørgselen hos organister og korledere har været stor.

Navnet Discantorinus udspringer af FUKs serie Cantorinus, som gennem en lang årrække er blevet  standardrepertoire for de ligestemmige kor. Forhåbenligt vil Discantorinus opnå samme status som et vigtigt redskab i at løfte salmesangen.

Bidrag af:
Axel Madsen, Anne-Mette P. Karstoft, Arne Nyrop-Strenge, Anders Öhrwall, Benjamin Davis Maack, Carl Bertil Agnestig, Cort Cortsen, Dan Kær Nielsen, David Willcocks, Erling A. Thomsen, Egil Hovland, Erling Lindgren, Hans Chr. Hein, Hans Chr. Magaard, Hanne Kuhlmann, Jesper Madsen, Jørgen Viborg, Lars Ole Mathiesen, Lasse Toft Eriksen, Merete Kuhlmann, Per Günther, Peter Møller, Svend Prip, Tore Bjørn Larsen, Ulrich Teuber, Willy Egmose

Discantorinus forefindes i 2 versioner: Koralbog og korbog.

Koralbogen indeholder diskanter og orgelsatser og kan også bruges som ledsagesatssamling.
1 diskant/salme pr. side (ingen bladvendinger).
Alfabetisk register.
Spiralindbundet A4
160 sider
http://www.noder.dk/discantorinus-150-diskanter-koralbog.html (Se også nodeeks.)

Korbogen indeholder diskanter og salmemelodier samt alle tekstvers
1 diskant/salme pr. side (ingen bladvendinger)
Alfabetisk register
Limindbundet Korformat (19x23cm)
160 sider
http://www.noder.dk/discantorinus-150-diskanter-korbog.html (Se også nodeeks.)

Korbogen kan i de fleste tilfælde ikke stå alene da størstedelen af diskanterne har ny harmonisering. Teksten til de øvrige vers er tilføjet så man i en praktisk sammenhæng ikke behøves at skifte mellem salmebog og diskantbog.


Introduktionstilbud - gælder indtil 31/12-2013:
Resten året sælges Discantorinus til en reduceret pris. Vælg mellem 3 tilbud:

Introduktionstilbud 1: 1 stk. koralbog + 1 stk. korbog 599,00 kr.
Introduktionstilbud 2: 1 stk. koralbog + 5 stk. korbog 999,00 kr.
Introduktionstilbud 3: 1 stk. koralbog + 10 stk. korbog 1499,00 kr.


Fra forordet:
Nærværende diskantsamling Discantorinus foreligger dels som korbog, dels i en koralbogsversion, forbeholdt organisten. Samlingen indeholder 150 diskanter til salmer fra Den Danske Salmebog (2002). I noden foreslås salmernes sidste vers konsekvent som ”diskantvers”. Dette kan betragtes som vejledende, idet andre vers også kan være egnede til diskantering. Enkelte satser bringes "uden tekst", blot funderet på en vokalise. Man kan her vælge at synge på et ”A” eller ”O” eller en helt tredje vokal, alt efter salmens og satsen karakter. Enkelte diskanter slutter tostemmigt. Her kan man frit vælge, om man vil benytte begge, eller kun den ene stemme. Hvor intet andet fremgår om arrangør/koralbogssats, er orgelsatsen tilrettelagt af Lasse Toft Eriksen. En væsentlig del af satserne er baseret på ændring(er) i den oprindelige harmonisering, der sammen med diskantstemmen tilstræber at kaste et særligt lys over salmens tekstlige indhold eller understrege kerneord i den tekstlige sammenhæng.   

Diskanternes sværhedsgrad spænder ganske vidt, fra den helt enkle (jf. nr. 39 eller nr. 88) til den såvel vokalt som indstuderingsmæssigt ganske krævende diskant (jf. nr. 130 eller nr. 142). Samlingen indeholder dels en række diskantstemmer fra bl.a. Ulrich Teubers og Per Günthers samlinger, dels satser der i årenes løb har været bragt i FUK-repertoiret i forskellig sammenhæng. Derudover rummer samlingen en række nykomponerede og ikke tidligere udgivne diskanter. Nogle af satserne er en anelse nedtransponeret i forhold til Den Danske Koralbog (3. udg. 1992).  Det er dermed vort håb, at de vil kunne finde videre anvendelse, også i kirkerum, der akustisk ikke umiddelbart "understøtter" diskantsang i et højt leje.

Satserne kan - ud over som sungne diskantstemmer - fungere som instrumentale overstemmer, spillet på f.eks. trompet, obo, blokfløjte eller violin. De kan desuden benyttes i koncertsammenhæng, hvor en del af korets sopraner / 1. stemmer synger diskant, medens alle øvrige synger melodien.