Eriksen, Lasse Toft: 160 Salmeforspil

160 nye salmeforspil af Lasse Toft Eriksen. Forspillene spænder vidt i både stil og sværhedsgrad og en del af satserne vil også kunne fungere som en mindre orgelkoral.
299,00  DKK
På lager
På lager
Specifikationer
Produktnr.FMX01-009
ForlagForlaget Mixtur
KomponistEriksen, Lasse Toft
Sider156
Udgivelsesår2014
GenreKlassisk
InstrumentationOrgan
Fra forordet:
Forspillene i denne samling er nedfældet løbende de seneste knap 20 år til mit eget brug i de kirker, hvor jeg har gjort tjeneste.

Jeg forsøger ofte i mine forspil at slå salmens tone an ud fra både et stilmæssigt og et tekstmæssigt aspekt. Da en salme består af både tekst og melodi, kan det være inspirerende også at tage afsæt i teksten og på den ene eller anden måde lade den spejle sig i forspillet rent programmusikalsk.

Hvad angår det stilmæssige, har jeg i en håndfuld af forspillene skelet til en række værker af eksempelvis Caldara, Pergolesi, Mozart, Schubert, Gade, Chopin og Prokofiev og tilladt mig at låne en figur, et harmonisk forløb eller lignende.

Alle forslag til manualfordeling og brug af pedal er vejledende. Det samme gør sig gældende for de sparsomme registreringsanvisninger. Generelt foretrækker jeg en klanglig variation med øje for salmens karakter. Flere af forspillene egner sig fint også for klaver, evt. med en simpel basomlægning. Derudover skal alle føle sig frie til - i forspillene til ikke beskyttede komponisters salmer - at springe i musikken eller på anden måde at ændre i satserne efter behag. De lidt længere og især de satser, hvor melodien bringes i sin helhed, vil fint kunne fungere som en lille orgelkoral.

For læsevenlighedens skyld er en del af satserne noteret i halve eller i dobbelte nodeværdier i forhold til koralbogen. Over et par af disse satser er der sat en tempoangivelse, for at udelade tvivl. Af praktiske grunde har jeg valgt at notere forspillene i de tonearter der korresponderer med "Koralbog til den danske salmebog" (2003). Dog er 10 udvalgte forspil bragt i en dybere toneart bagerst i bogen.

Af højheden oprunden er
Aleneste Gud i Himmerig
Alle mine kilder skal være hos dig
Almagts Gud, velsignet vær
Alt står i Guds faderhånd (Laub) I
Alt står i Guds faderhånd (Laub) II
Barn Jesus i en krybbe lå
Befal du dine veje
Betesda-søjlernes buegange (Christensen)
Blomstre som en rosengård
Bøj, o Helligånd, os alle
Dagen går med raske fjed
De hellig tre konger så hjertensglad (Østrigsk)
Dejlig er den himmel blå (Meidell)
Dejlig er jorden
Den mørke nat forgangen er I
Den mørke nat forgangen er II
Denne er dagen, som Herren har gjort
Den signede dag med fryd vi ser
Den yndigste rose er funden
Der er en vej, som verden ikke kender (Laub)
Der stander et hus i vort høje Nord
Der står et slot i vesterled
Det dufter lysegrønt af græs
Det er så yndigt at følges ad for to
Det første lys er Ordet, talt af Gud
Det hellige kors, vor Herre selv bar
Det livets ord vi bygger på
Dig rummer ej himle
Dig være ære, Herre over dødens magt
Dommer over levende og døde
Du fylder mig med glæde
Du fødtes på jord
Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Du, Herre Krist (Berggreen)
Du, som gir os liv og gør os glade
Du, som har tændt millioner af stjerner
En rose så jeg skyde
En sød og liflig klang
Et barn er født i Betlehem (Berggreen)
Et kors det var det hårde, trange leje
Et lidet barn så lysteligt (Balle)
Far, verden, far vel
Fred hviler over land og by (Bay)
Frelseren er mig en hyrde god
Fuglen har rede, og ræven har grav
Fyldt af glæde over livets under (Møller)
Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Genève)
Giv mig, Gud, en salmetunge I
Giv mig, Gud, en salmetunge II
Glæd dig, Zion, glæd dig, Jord
Gud, du, som lyset og dagen oplod
Gud, efter dig jeg længes
Guds godhed vil vi prise
Guds igenfødte, ny-levende sjæle (Ansbach)
Gud skal alting mage (Lindeman)
Gud ske tak og lov
Guds kirkes grund alene
Gud, vi er i gode hænder
Gør dig nu rede, kristenhed
Gør døren høj, gør porten vid
Går det, Herre, som jeg vil
Her kommer, Jesus, dine små
Her vil ties, her vil bies (Berggreen)
Hil dig, Frelser og Forsoner (Hoffman)
Himlene, Herre, fortælle din ære I
Himlene, Herre, fortælle din ære II
Hjerte, løft din glædes vinger
Hyggelig, rolig (Gether)
Hør himmelsus i tredie time
I al sin glans nu stråler solen
I blev skabt som mand og kvinde (Gauntlett)
Ingen er så tryg i fare
I østen stiger solen op
Jeg ved et evigt Himmerig
Jesus, dine dybe vunder
Jesus er mit liv i live
Kimer, I klokker
Kirkeklokke! mellem ædle malme
Kirken den er et gammelt hus
Kirken er som Himmerige (Gade)
Kom, Gud Helligånd, kom brat (Barnekow)
Kom, lad os tømme et bæger på ny
Kom, regn af det høje (Hartmann)
Kom, sandheds Ånd, og vidne giv
Krist stod op af døde
Kvindelil! din tro er stor
Kærligheds og sandheds Ånd
Lad det klinge sødt i sky
Lover den Herre, den mægtige konge med ære
Lovsynger Herren, min mund og mit indre
Lysets engel går med glans
Min død er mig til gode
Min Jesus, lad mit hjerte få
Min mund og mit hjerte (Laub)
Min sjæl, du Herren love
Morgenstund har guld i mund (Barnekow)
Morgenstund har guld i mund (Laub)
Mægtigste Kriste, menighedens Herre
Måne og sol
Nu bede vi den Helligånd
Nu blomstertiden kommer (Svensk)
Nu falmer skoven trindt om land
Nu fryde sig hver kristen mand (Walter)
Nu fryde sig hver kristen mand (Lunderskov)
Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
Nu gløder øst i morgenskær
Nu går solen sin vej ..
Nu kom der bud fra englekor
Nu rinder solen op (Zinck)
Nu rinder solen op (Lunderskov)
Nu sol i øst oprinder mild
Nu står der skum fra bølgetop
Nu takker alle Gud I
Nu takker alle Gud II
Nu titte til hinanden de favre blomster små
Nu vil vi sjunge og være glad
Nu vågne alle Guds fugle små
Når jeg er træt og trist, når modet svigter
Når mit øje, træt af møje (Meiningen)
O Gud, du ved og kender
O, havde jeg dog tusind tunger I
O, havde jeg dog tusind tunger II
O hjertekære Jesus Krist
O, kommer hid dog til Guds Søn
O kristelighed
Op, al den ting, som Gud har gjort
Op, alle folk på denne jord
Op, alle, som på jorden bor
Op, min sjæl, thi sol er oppe
O store Gud, din kærlighed
På Jerusalem det ny
Påskemorgen slukker sorgen
Rind nu op i Jesu navn
Se, nu stiger solen af havets skød (Ring)
Sig månen langsomt hæver
Skyerne gråner, og løvet falder
Som forårssolen morgenrød
Sorrig og glæde de vandre til hobe (Visemel.)
Sov sødt, barnlille
Spænd over os dit himmelsejl
Stat op, min sjæl, i morgengry
Stille er min sjæl til Gud
Tak og ære være Gud
Talsmand, som på jorderige (Lindeman)
Til dig alene, Herre Krist
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Trods længselens smerte (Matthison-Hansen)
Tør end nogen ihukomme (Lindeman)
Vaj nu, Dannebrog, på voven
Velkommen igen, Guds engle små (Berggreen)
Velkommen igen, Guds engle små (Weyse)
Vidunderligst af alt på jord (Barnekow)
Vidunderligst af alt på jord (Laub)
Vi pløjed og vi så'de
Vi synger med Maria
Vor Gud han er så fast en borg
Vor Herres Jesu mindefest
Vor tro er den forvisning på
Vær velkommen, Herrens år
Vågn op og slå på dine strenge
Øjne, I var lykkelige (Nutzhorn)