Eriksen, Lasse Toft: 17 Luther-motetter (SATB a cappella)

I 2017 kan den lutherske kirke fejre sit 500 års jubilæum. Dette hæfte med 17 Luther-motetter af Lasse Toft Eriksen er skrevet og udgivet i denne anledning. Teksterne til de 17 motetter er udvalgte, således at hver sats danner et afrundet hele, samtidig med at de, hvad angår varighed og længde, vil kunne bruges som korsang f.eks. i gudstjenestesammenhæng.
149,00  DKK
På lager
På lager
  • Køb 20 for 119,20  DKK pr. stk. og spar 20%
Specifikationer
Produktnr.FMX02-012
ForlagForlaget Mixtur
KomponistEriksen, Lasse Toft
Sider50
Udgivelsesår2017
GenreKlassisk
InstrumentationSATB a cappella
Indhold:
1. Kom, hedningers Frelser sand (SATB - Advent)
2. Fra Himlen kom en engel klar (SATB / ATB - Jul)
3. Lovet være du, Jesus Krist (SAB - Jul og helligtrekonger)
4. De vises stjerne (SATB - Helligtrekonger)
5. Behold os, Herre, ved dit ord (SATB - Faste)
6. Af dybsens nød (SATB - Faste)
7. Vor Gud han er så fast en borg (SATB - Faste og trinitatis)
8. Nu fryde sig hver kristen mand (SAB / ATB / SATB - Faste og trinitatis)
9. I dødens bånd vor frelser lå (SATB - Påske)
10. Jesus Kristus synden bandt (SATB - Påske)
11. Kom, Helligånd, Gud Herre from (SATB - Pinse)
12. Gud, vor Fader, stå os bi (SATB - Trinitatis)
13. Nu bede vi den Helligånd (SATB - Trinitatis)
14. Nu årets bedste tid er nær (SAB - Sommer)
15. Ak Gud, fra Himlen se herned (SATB - Alle tider (Bøn))
16. O hellige Treenighed (SATB - Aften)
17. Vor Fader udi Himmerig (SATB - (Fadervorsalme))

DOWNLOAD KLAVERSATSER TIL INDSTUDERINGSBRUG

Fra forordet

Om Luthers salmer
I 1517 gjorde Martin Luther oprør mod kirkens magtmisbrug og afladshandel. Det blev startskuddet
til reformationen og til dannelse af den evangelisk-lutherske kirke. Luther gjorde sig mange tanker
om kirkens myndighed, dens teologi og musik og ikke mindst om mennesket og dets forhold til
Gud. Han oversatte Bibelen til sit modersmål og skrev hen ved 40 salmer, der efterfølgende skulle
blive retningsgivende for al salmedigtning. Heller ikke vores danske salmeskat med Grundtvig i
centrum kan tænkes uden Luthers salmer. Luther byggede på traditionen, og mange af hans salmer
er gendigtninger af bibelske tekster eller bearbejdelser af tyske og latinske middelaldersalmer.
Luthers nye salmer krævede nye melodier. Også her trak han på traditionen, og hans melodistof blev
ofte udvundet af ældre gregoriansk musik eller af middelalderlige hymner. Den nyeste forskning
viser, at Luther selv udfærdigede mange af sine melodier, således som det fremgår af denne
udgivelse. Med de reformatoriske salmer skød en musikalsk rigdom frem gennem koralbearbejdelser
for orgel, salmeudsættelser for kor og større værker som koral-kantater. Bach og Mendelssohn er to
komponister, der i særlig grad har anvendt Luthers tekster og melodier og dermed været med til at
skabe en musikalsk tradition med afsæt i Luther.

Om denne samling
I år kan den lutherske kirke fejre sit 500 års jubilæum. Dette hæfte med 17 Luther-motetter er
skrevet og udgivet i denne anledning. Teksterne til de 17 motetter er udvalgte, således at hver sats
danner et afrundet hele, samtidig med at de, hvad angår varighed og længde, vil kunne bruges som
korsang f.eks. i gudstjenestesammenhæng.
Jeg har forsøgt at farvelægge Luthers tekster ved at forholde mig frit til melodistoffet. I musikken
refereres flere steder til den musikalske tradition fra tiden omkring Luther.
Sats 6 ”Af dybsens nød” begynder og arbejder sig i de første akkorder ud fra en harmonisering af
Bach; Sats 12 ”Gud, vor Fader, stå os bi” tager udgangspunkt i en motet af Samuel Scheidt; I sats 16
”O hellige Treenighed” høres reminiscenser fra gregorianske melismer - og sådan klinger det
kirkemusikalske arvegods flere steder med i musikken. Kun samlingens sidste sats ”Vor Fader udi
Himmerig”, Luthers gendigtning af ”Fadervor”, bringes som decideret koral-udsættelse (lige som
Bach ofte afsluttede sine kantater med en koral).
Bag i hæftet findes en gennemgang af samlingens danske oversættelser. Organist Henrik West, der
har gendigtet flere af Luthers salmer, har været til stor hjælp i forbindelse med denne udgivelse, og
jeg skylder ham tak for at måtte benytte hans materiale.

Om udførelsen
Der er overladt stor frihed i udførelsen til dem, der måtte give sig i kast med motetterne. De enkle
stemningsbetegnelser og spredte dynamiske angivelser i hver sats kan hjælpe til ved farvelægningen
af satsernes karakter. Man kan mht. frasering, balance og udtryk med stor fordel gribe musikken an,
som var det renæssancemusik.
De fleste af motetterne er lette at placere rent kirkeårsmæssigt. I forbindelse med registret er angivet
de mest oplagte valg, men i flere tilfælde kan teksterne dog benyttes noget bredere.
På forlagetmixtur.dk kan man downloade klaversatser til indstuderingsbrug.
Luthers salmedigtning er åbenhjertig og spontan - som en u-filtreret lovsang til Gud. Den skal ikke
føre bevis for nogen særlig form for fromhed eller tro, og mon ikke det netop er det, der gør den så
slidstærk? I håbet om at disse 17 Luther-motetter kan være med til at underbygge dette og måske
føje nye aspekter til Luthers salmer.

Lasse Toft Eriksen, 2017