Melodier fra Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 - Dyb udgave

Uundværlig udgivelse med et stort udvalg af salmer fra koralbogen transponeret ned i toneart. Udgivet i 2004 på Kroghs forlag.
Specifikationer
Produktnr.9788741106311
ForlagKroghs Forlag
GenreKlassisk
På lager
På lager
599,00DKK
Indhold:
Af dybsens nød, o Gud, til dig ; Af højheden oprunden er ; Aldrig er jeg uden våde ; Aleneste Gud i Himmerig ; Alle mine kilder skal være hos dig ; Almagts Gud, velsignet vær ; Almægtige og kære Gud ; Alt, hvad som fuglevinger fik ; Alt står i guds faderhånd : 3 melodier ; At sige verden ret farvel ; Barn Jesus i en krybbe lå ; Befal du dine veje ; Behold os, Herre, ved dit ord ; Betesda-søjlernes buegange ; Bliv hos os, når dagen hælder ; Blomstre som en rosengård ; Bryd frem, mit hjertes trang at lindre ; Bøj, o Helligånd, os alle ; Dagen går med raske fjed ; Dejlig er den himmel blå ; Dejlig er jorden ; Den klare sol går ned, det kvælder mer og mer ; Den lyse dag forgangen er ; Den mørke nat forgangen er ; Denne er dagen, som Herren har gjort ; Den signede dag med fryd vi ser ; Den store hvide flok vi se ; Den store mester kommer ; Der sad en fisker så tankefuld ; Der stander et hus i vort høje nord/Apostlene sad i Jerusalem/Så vide om land som sol monne gå ; Der står et slot i vesterled ; Det dufter lysegrønt af græs ; Det er så yndigt at følges ad for to ; Det er så yndigt at følges ad, hvor banet ; Det første lys er Ordet, talt af Gud ; Det hellige kors, vor Herre selv bar ; Det kimer nu til julefest ; Det livets ord vi bygger på ; Det var ikke en nat som de andre ; Dig være ære ; Du fødtes på jord ; Du gav mig, o Herre, en lod af din jord ; Du, Herre Krist ; Du kom til vor runde jord ; Du satte dig selv i de nederstes sted ; Du, som gir os liv og gør os glade ; Du, som går ud fra den levende Gud : 2 melodier ; Du, som har tændt millioner af stjerner ; Dybt hælder året i sin gang ; En rose så jeg skyde ; En sød og liflig klang ; Et barn er født i Betlehem ; Et lidet barn så lysteligt ; Et trofast hjerte, Herre min ; For alle helgen, som i Kristi tro ; For dig, o Herre, som dage kun ; Fra himlen højt kom budskab her ; Fred hviler over land og by ; Fryd dig, du Kristi brud ; Fuglen har rede, og ræven har grav ; Fyldt af glæde over livets under : 2 melodier ; Gak ud, min sjæl, betragt med flid ; Giv mig, Gud, en salmetunge ; Glade jul, dejlige jul ; Gud, du, som lyset og dagen oplod ; Gud, efter dig jeg længes ; Guds godhed vil vi prise ; Guds igenfødte, ny-levende sjæle ; Gud skal alting mage : 2 melodier ; Gud ske tak og lov ; Guds kirkes grund alene ; Guds menighed, syng for vor skaber i løn ; Guds Søn kom ned fra Himmerig ; Gud, vi er i gode hænder ; Gør døren høj, gør porten vid ; Han, som på jorden bejler ; Har hånd du lagt på Herrens plov ; Helligånd, vor sorg du slukke ; Her kommer, Jesus, dine små ; Herre, fordi du ; Herre Gud! dit dyre navn og ære ; Herre, jeg har handlet ilde ; Herre Jesus, vi er her ; Herren han har besøgt sit folk : 2 melodier ; Herrens røst, som aldrig brister ; Herrens venner ingen sinde ; Her ser jeg da et lam at gå ; Her vil ties, her vil bies : 2 melodier ; Hil dig, Frelser og Forsoner : 2 melodier ; Himlene, Herre, fortælle din ære ; Hjerte, løft din glædes vinger ; Hvad kan os komme til for nød ; Hvilestunden er i vente ; Hvo ikkun lader Herren råde ; Hvorledes skal jeg møde ; Hyggelig, rolig ; Hør himmelsus i tredie time ; Hør, hvor englesangen toner ; I al sin glans nu stråler solen ; I blev skabt som mand og kvinde : 2 melodier ; I dødens bånd vor frelser lå ; I falmende blade, du kølige vind ; Ingen er så tryg i fare ; I østen stiger solen op ; Jeg er træt og går til ro ; Jeg ved en blomst så favr og fin ; Jeg ved et evigt Himmerig ; Jeg ved, på hvem jeg bygger ; Jeg vil din pris udsjunge ; Jert hus skal I bygge på ordets klippegrund ; Jesus, dine dybe vunder ; Jesus er mit liv i live ; Jesus han er syndres ven ; Jesus, livets sol og glæde ; Julebudet til dem, der bygge ; Julen har bragt velsignet bud ; Julen har englelyd ; Kimer, I klokker! ja, kimer før dag i det dunkle ; Kirkeklokke! mellem ædle malme ; Kirken den er et gammelt hus : 2 versioner ; Kirken er som Himmerige ; Klokken slår, tiden går/Uforsagt, vær på vagt ; Kom, alle kristne ; Kom, Gud Helligånd, kom brat : 2 melodier ; Kom, hjælp mig, Herre Jesus ; Kraften fra det høje : 2 melodier ; Krist stod op af døde ; Kvindelil! din tro er stor ; Kærligheds og sandheds Ånd ; Lad vaje højt vort kongeflag ; Lille Guds barn, hvad skader dig/Lovet være du Jesus Krist ; Lover den Herre, den mægtige konge med ære ; Lovsynger Herren, min mund og mit indre ; Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred ; Lyksaligt det folk, som har øre for klang ; Lysets engel går med glans ; Lær mig, o skov, at visne glad ; Med thomaskravet står vi her ; Menneske, din egen magt ; Mindes vi en fuldtro ven ; Min død er mig til gode ; Min Gud befaler jeg min vej ; Min Jesus, lad mit hjerte få ; Min sjæl, du Herren love ; Mit hjerte altid vanker ; Morgenstund har guld i mund : 2 melodier ; Mægtigste Kriste, menighedens Herre ; Måne og sol ; Naturen holder pinsefest ; Nu bede vi den Helligånd ; Nu blomstertiden kommer : 2 melodier ; Nu falmer skoven trindt om land ; Nu fryde sig hver kristen mand ; Nu går solen sin vej ; Nu har du taget fra os ; Nu kom der bud fra englekor ; Nu rinder solen op ; Nu ringer alle klokker mod sky ; Nu står der skum fra bølgetop ; Nu takker alle Gud ; Nu titte til hinanden ; Nu velan, vær frisk til mode ; Nu vågne alle Guds fugle små ; Nærmere, Gud, til dig ; Når i den største nød vi stå ; Når jeg er træt og trist, når modet svigter ; O, Gud ske lov til evig tid/Apostlene sad i Jerusalem/Der stander et hus i vort høje nord/For dig, o Herre, som dage kun/O Herre, udslet min synd så svar ; O, havde jeg dog tusind tunger ; O Herre Krist! dig til os vend ; O, hjertekære Jesus Krist ; O kristelighed ; O, lad din Ånd nu med os være ; Om alle mine lemmer ; Op, al den ting, som Gud har gjort ; Op, alle folk på denne jord ; Op, alle, som på jorden bor ; Op dog, Zion! ser du ej ; Op, min sjæl, thi sol er oppe ; O store Gud, din kærlighed ; På Jerusalem det ny ; Påskeblomst! hvad vil du her ; Påskemorgen slukker sorgen ; Rejs op dit hoved, al kristenhed ; Rind nu op i Jesu navn ; Se, nu stiger solen af havets skød ; Sig månen langsomt hæver ; Skyerne gråner, og løvet falder ; Som forårssolen morgenrød ; Som hønen klukker mindelig ; Som tørstige hjort monne skrige ; Sorrig og glæde de vandre til hobe ; Sov sødt, barnlille ; Spænd over os dit himmelsejl ; Stat op, min sjæl, i morgengry ; Syng lovsang, hele jorden ; Tag det sorte kors fra graven : 2 melodier ; Tak og ære være Gud ; Tiden skrider, dagen rinder ; Til himlene rækker din miskundhed, Gud ; Til vor lille gerning ud ; Tunge, mørke natteskyer ; Tænk, at livet koster livet ; Uberørt af byens travlhed ; Udrust dig, helt fra Golgata ; Under dine vingers skygge ; Vaj nu, Dannebrog, på voven ; Velkommen igen, Guds engle små : 2 melodier ; Verdens igenfødelse ; Vidunderligst af alt på jord ; Vi pløjed og vi så'de : 2 versioner ; Vi synger med Maria ; Vor Gud han er så fast en borg ; Vor Herres Jesu mindefest ; Vor Herre tar de små i favn ; Vor Herre! til dig må jeg ty ; Vær du mig nær! nu aftnen sænker sig ; Vær velkommen, Herrens år ; Vågn op og slå på dine strenge ; Øjne, I var lykkelige ; Ånden opgav enkesønnen