la Cour, Niels: Vesper Organi / Orglets vesper

Stort orgelværk i 9 satser af Niels la Cour. Forlaget Mixtur 2013.
Specifikationer
Produktnr. FMX01-008
Forlag Forlaget Mixtur
Komponist la Cour, Niels
Genre Klassisk
Instrumentation Organ (w. pedals)
På lager
På lager
179,00 DKK
Indhold / Content
1. Preludio
2. Lauda (lovsang, hymn of thanksgiving)
3. Preghiera (hovedsagelig skiftende bøn, mainly variable prayer)
4. Fuga
5. Meditazione
6. Quiète (stilhed, quiet)
7. Inno (hymne, hymn)
8. Orazione (hovedsagelig fast bøn, mainly invariable prayer)
9. Postludio

Durata totale: 28-30 min.

Fra forordet:
Ordet vesper (latin: aften) bruges som betegnelse dels på en liturgisk "aftensang" (hovedsagelig
protestantisk) dels på "tidebønnen ved mørkets frembrud" (hovedsagelig katolsk).
Hvis man tænker sig, at man i en kirke eller et kloster beslutter undtagelsesvis en dag at lade
vesperen erstatte af en halv times orgelkoncert, idet organisten gives frie hænder til at sammensætte
en "orglets vesper", der ikke behøver at følge gangen i den liturgiske vesper, men blot kan
være alment inspireret deraf, så har man idéen, der dannede udgangspunktet for denne komposition.
For nogle af satserne, såsom Bøn, Stilhed og Hymne, har især tidebønnens verden været inspirationen,
for andre, såsom Preludio og Fuga, især orgelmusikkens. Hist og her er desuden brugt
motiver, der skulle hentyde til den form for gregoriansk sang eller recitation, som man eksempelvis
kunne møde inden for en gregoriansk vesper.

From the preface:
Latin for evening, the word "vespers" designates a liturgical evensong (primarily Protestant),
as well as the hours of the divine office sung at nightfall (primarily Catholic).
Let us imagine that a half-hour organ concert played in a church or monastery takes the place
of vespers. The organist has been given license to create an organ vespers that does not have
to follow the form of the liturgical evensong or vespers, but simply draw inspiration from it.
This was the idea behind this composition.
For some of the movements, such as Prayer, Quiet and Hymn, the realm of the divine office
was the main inspiration, while others, such as Prelude and Fugue, rather grew from organ
music itself. Here and there are motifs suggesting the form of Gregorian chant or recitation
found in Gregorian vespers.