Listen to Scandinavia (Bog + 2CD)

Undervisningsmateriale, der kan bruges på gymnasier, seminarier, MGK- kurser, musikkonservatorier, universiteter og andre steder, hvor der undervises i musik, musikteori, musikhistorie og musikpædagogik. Pædagogisk værktøj og metode til undervisning i partiturmusik fra det 20. århundrede.
249,00 DKK
Skaffes inden for 4-12 dage
Skaffes inden for 4-12 dage
Specifikationer
Produktnr.WH30797
ForlagWilhelm Hansen
Sider252
Udgivelsesår2007
GenreUndervisning
FRA FORORDET
Listen to Scandinavia er et samarbejdsprojekt mellem tre nordiske konservatorielærere, Brita Bremberg (Stockholm), Gro Shetelig Kruse (Oslo) og Mette Stig Nielsen (Odense), som underviser i hørelære, auditiv analyse og musikpædagogik.

Den nordiske musik fører i al almindelighed et usynligt og uhørligt liv i musikundervisningen - såvel i lærebøgerne som i klasseværelserne. Endvidere mangler der pædagogiske værktøjer og metoder til undervisning i partiturmusik fra det 20. århundrede, næsten al klassisk musikpædagogik er bygget op omkring vesteuropæisk musik fra 1700- og 1800-tallet.

I denne bog har vi derfor udarbejdet et undervisningsmateriale, der kan bruges på gymnasier, seminarier, MGK- kurser, musikkonservatorier, universiteter og andre steder, hvor der undervises i musik, musikteori, musikhistorie og musikpædagogik. Vi håber, at den nyere og nye nordiske musik vil blive brugt til intensiv lytning, hørelære, formlære, musikanalyse bl.a. gennem det foreliggende materiale, og at musiklærere og studerende vil kunne blive inspireret af vores spørgsmål i opgaverne og vores forskellige ideer til grafisk partitur, fri tegning og improvisation..

Det musikalske materiale er et rigt udvalg af musik fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Færøerne og Island, og repræsenterer musik fra årene 1900-1919, 1920-1939, 1940-1959, 1960-1979 og 1980-2003.

Det ligger udenfor mulighederne i denne bog at omtale alle de betydningsfulde komponister som de nordiske lande har fostret. Musikeksemplerne er udvalgt, så de tilsammen giver et bredt indtryk af den nordiske musik efter år 1900 og ud fra deres kunstneriske og pædagogiske potentiale.

BOGENS METODE
Bogen er baseret på den idé, at man ved at lytte mange gange med skiftende fokus på et musikstykke kan udvikle evnen til at lytte og samtidig udvide og fordybe musikoplevelsen og bevidstheden om musikken. Hvis ny partiturmusik skal have en chance hos unge mennesker og almindelige musiklyttere, så må de først og fremmest få chancen for at høre den, ikke bare en, men mange gange. Dermed engagerer man sig mere og mere i den.

Metoden som denne bog præsenterer, kan kaldes procesorienteret lytning baseret på lytternes spontane oplevelser. Det vil sige, at de spørgsmål, der stilles til musikken, medtænker, hvordan en lytter kan reagere på musikken.

Forfatterne til bogen har forsøgt at indleve sig i, hvor meget den enkelte lytter vil kunne opfange og huske. Opgaverne er udformet ud fra forfatternes egne lytteoplevelser - de har selv været gennem den proces, som tilbydes målgruppen. Derefter er opgaverne blevet afprøvet og gennemdiskuteret af de tre forfattere, kolleger og studerende.

I de spørgsmål, der stilles til musikværkerne, skabes der rum for den enkeltes oplevelser og iagttagelser. I lytteprocessen uddybes og skærpes bevidstheden om musikken i den hensigt at løfte den lyttende fra den private lytteverden over i værkets specifikke verden. Derved vil lytterens musikalske verdensbillede udvide sig og blive rigere og mere
facetteret. Denne procesorienterede metode er baseret på et fænomenologisk grundlag. Det vil sige, at man fokuserer på de erkendelsesprocesser, der finder sted i den enkelte lytter.

Formålet med projektet er i det hele taget at gøre et bredt udvalg af nordisk musik tilgængeligt gennem forskellige metoder fra vores undervisningspraktik.

Brita Bremberg, Gro Shetelig Kruse og Mette Stig Nielsen