Lutherrosen - Antologi for blandet kor (14 satser)

Korsatserne falder i to grupper: satser over kendte salmer og satser over bibelsteder. Salmesatserne er komponeret over salmer af Luther med Luther-tidens melodier. Antologi for blandet kor - i alt 14 satser.
199,00  DKK
På lager
På lager
  • Køb 10 for 159,20  DKK pr. stk. og spar 20%
Specifikationer
Produktnr.FUK142
ForlagForlaget Mixtur
Sider76
Udgivelsesår2016
GenreKlassisk
InstrumentationBlandet kor
1. Syng for Herren ...............................................SATB .................. Phillip Faber
2. Alle folkeslag, klap i hænderne ......................SATB .................. Merete Wendler
3. Om Herrens store godhed vil jeg synge .......SATB .................. Merete Kuhlmann
4. Kom, lad os juble for Herren ........................SAB .................... Michael Bojesen
5. Som Ånden har lært os ...................................SATB .................. Jakob Lorentzen
6. Løft dig højt over himlen, Gud .....................SATB .................. Jakob Lorentzen
7. Når I kommer sammen .................................SATB .................. Bo Gunge
8. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer ..............SATB .................. Michael Bojesen
9. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer ..............SATBB ............... Michael Bojesen
10. Behold os, Herre! ved dit ord ......................SATB .................. Merete Wendler
11. Lovet være du, Jesus Krist ...........................SATB + akk. ...... Merete Kuhlmann
12. Nu bede vi den Helligånd ............................SATB .................. Merete Wendler
13. Nu fryde sig hver kristen mand ...................SATB (+ akk.) .... Phillip Faber
14. Vor Gud han er så fast en borg ...................SATB .................. Bo Gunge

Fra forordet
”Gud har gjort vort hjerte og mod glad ved sin kære søn, som han gav os til forløsning fra synden og døden og djævlen.. Den, der for alvor tror noget sådant, kan slet ikke lade være, han må glad og med fornøjelse synge og fortælle om det, så andre også kan høre det og komme til det.”
Sådan skrev Martin Luther i fortalen til en salmebog i 1545. Når vi nu fejrer 500-året for reformationens begyndelse, så skal det selvfølgelig også fejres med nye salmer til at synge og fortælle om evangeliet, nye korsatser over Luther-salmer og nye korsange over bibelsteder. Reformationen gav næring til den salme- og sangtradition, vi lever af i dag. De nye tanker formidledes gennem sang, salmesangen blev en bærende del af gudstjenestens liturgi, og Martin Luther og hans medarbejdere satte sangen og musikken højt både i undervisning og dannelse og i dagliglivet. Korsang var en selvfølgelig del både af Luthers gudstjenesteordninger og af skolelivet. Alt sammen til inspiration for os i dag.

Folkekirkens Ungdomskor har med støtte fra Præsidiet for Reformationsjubilæet og Folkekirkens Fællesfond fået mulighed for at udgive de korsatser, der følger på i dette hæfte, og alle satserne er komponeret til lejligheden af komponister, der har været med til at præge korsangen de seneste årtier. En hjertelig tak til alle bidragydere for engagement i sagen og smukke værker. Korbogen indgår som en del af ”Lutherrosen”, en sangudgivelse, der også omfatter nydigtede salmer med nykomponerede melodier og essays om musik, sang og kirke.

Korsatserne falder i to grupper: satser over kendte salmer og satser over bibelsteder.
Salmesatserne er komponeret over salmer af Luther med Luther-tidens melodier.
Bibelstederne er valgt ud fra Luthers fortale(r) til forskellige salmebøger, hvor Luther begrunder, hvorfor vi skal synge, og her henviser til Mirjams sang, Davids salmerne og steder i brevene i Det Ny Testamente.

Vi håber, at ”Lutherrosen” må bidrage til, at vi glade og med fornøjelse kan synge om evangeliet både i 2017 og i fremtiden.

Marianne Christiansen, 2016