Lutherrosen - Antologi for ligestemmigt kor (20 satser)

Korsatserne falder i to grupper: satser over kendte salmer og satser over bibelsteder. Salmesatserne er komponeret over salmer af Luther med Luther-tidens melodier. Antologi for lige stemmer - i alt 20 satser.
199,00  DKK
På lager
På lager
  • Køb 10 for 159,20  DKK pr. stk. og spar 20%
Specifikationer
Produktnr.FUK141
ForlagForlaget Mixtur
Sider112
Udgivelsesår2016
GenreKlassisk
InstrumentationLige stemmer
Indhold
1. Mirjams sang 2-3 st. Willy Egmose
2. Mirjams sang SSA Willy Egmose
3. Syng for Herren SSA Phillip Faber
4. Det er godt at takke Herren SSA (+ akk.) Jakob Lorentzen
5. Det er godt at takke Herren SSAA Jakob Lorentzen 17
6. Syng en ny sang for Herren 3 st., solo + akk. Willy Egmose
7. Syng en ny sang for Herren 2-3 st. + akk. Willy Egmose
8. Syng en ny sang for Herren SSA, solo + akk. Willy Egmose
9. Bryd ud i fryderåb for Herren 2 st. + akk. Birgitte Agerskov Buur
10. Hig efter kærligheden SSA Bo Gunge
11. Hvad intet øje har set SA + akk. Jakob Lorentzen
12. Kom, lad os juble for Herren SA + akk. Jakob Lorentzen
13. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer SA Michael Bojesen
14. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer SSAA Michael Bojesen
15. Behold os, Herre, ved dit ord 2 st. + akk. Birgitte Agerskov Buur
16. Lovet være du, Jesus Krist Kor + akk. Merete Kuhlmann
17. Nu bede vi den Helligånd SA + akk. Birgitte Agerskov Buur
18. Nu fryde sig hver kristen mand SSA (+ akk.) Phillip Faber
19. Vor Gud han er så fast en borg 2 st. + akk. Willy Egmose
20. Vor Gud han er så fast en borg 2 st. + akk. Willy Egmose


Fra forordet
”Gud har gjort vort hjerte og mod glad ved sin kære søn, som han gav os til forløsning fra synden og døden og djævlen.. Den, der for alvor tror noget sådant, kan slet ikke lade være, han må glad og med fornøjelse synge og fortælle om det, så andre også kan høre det og komme til det.”
Sådan skrev Martin Luther i fortalen til en salmebog i 1545. Når vi nu fejrer 500-året for reformationens begyndelse, så skal det selvfølgelig også fejres med nye salmer til at synge og fortælle om evangeliet, nye korsatser over Luther-salmer og nye korsange over bibelsteder. Reformationen gav næring til den salme- og sangtradition, vi lever af i dag. De nye tanker formidledes gennem sang, salmesangen blev en bærende del af gudstjenestens liturgi, og Martin Luther og hans medarbejdere satte sangen og musikken højt både i undervisning og dannelse og i dagliglivet. Korsang var en selvfølgelig del både af Luthers gudstjenesteordninger og af skolelivet. Alt sammen til inspiration for os i dag.

Folkekirkens Ungdomskor har med støtte fra Præsidiet for Reformationsjubilæet og Folkekirkens Fællesfond fået mulighed for at udgive de korsatser, der følger på i dette hæfte, og alle satserne er komponeret til lejligheden af komponister, der har været med til at præge korsangen de seneste årtier. En hjertelig tak til alle bidragydere for engagement i sagen og smukke værker. Korbogen indgår som en del af ”Lutherrosen”, en sangudgivelse, der også omfatter nydigtede salmer med nykomponerede melodier og essays om musik, sang og kirke.

Korsatserne falder i to grupper: satser over kendte salmer og satser over bibelsteder.
Salmesatserne er komponeret over salmer af Luther med Luther-tidens melodier.
Bibelstederne er valgt ud fra Luthers fortale(r) til forskellige salmebøger, hvor Luther begrunder, hvorfor vi skal synge, og her henviser til Mirjams sang, Davids salmerne og steder i brevene i Det Ny Testamente.

Vi håber, at ”Lutherrosen” må bidrage til, at vi glade og med fornøjelse kan synge om evangeliet både i 2017 og i fremtiden.

Marianne Christiansen, 2016