Lutherrosen - Essays om musik og poesi

Antologi med tekster til Lutherrosen. Essays om musik og poesi. Hardback bog.
199,00  DKK
På lager
På lager
Specifikationer
Produktnr.FUK143
ForlagForlaget Mixtur
Sider114
Udgivelsesår2017
GenreKlassisk
Indhold:
Martin Luther og (kirke-)musikken - af Nils Holger Petersen
Martin Luther og musikken i gudstjenesten - af Marianne Christiansen
Martin Luther og salmesangen - af Ole Brinth

Digterne har ordet
Lisbeth Smedegaard Andersen
Arne Andreasen
Niels Johansen
Iben Krogsdal
Steen Kaalø
Holger Lissner
Jens Simonsen
Inge Hertz Aarestrup

Komponisterne har ordet I - Salmemelodier
Arne Andreasen
Klaus Brinch
Birgitte Buur
Hans Dammeyer
Willy Egmose
Jesper Gottlieb
Bo Gunge
Erling Lindgren
Christian Præstholm
Erik Sommer
Åshild Watne

Komponisterne har ordet II - Korsatser
Michael Bojesen
Birgitte Buur
Willy Egmose
Phillip Faber
Bo Gunge
Merete Kuhlmann
Jakob Lorentzen
Merete Wendler

Forslag til anvendelse i kirkeåret
17 salmer - forslag til anvendelse i kirkeåret
Antologi for lige stemmer - forslag til anvendelse i kirkeåret
Antologi for blandet kor - forslag til anvendelse i kirkeåret
Kirkeåret - forslag til placering af salmer og korsatser i kirkeåret

Forord
”Gud har gjort vort hjerte og mod glad ved sin kære søn, som han gav os til forløsning fra synden og døden og djævlen. Den, der for alvor tror noget sådant, kan slet ikke lade være, han må glad og med lyst synge og fortælle om det, så andre også kan høre det og komme til det.”

Sådan skrev Martin Luther i fortalen til en salmebog i 1545. Når vi i 2017 fejrer 500-året for reformationens begyndelse, så skal det selvfølgelig også fejres med nye salmer til at synge og fortælle om evangeliet. Reformationen gav næring til den salme- og sangtradition, vi lever af i dag. De nye tanker formidledes gennem sang, salmesangen blev en bærende del af gudstjenestens liturgi, og Martin Luther og hans medarbejdere satte sangen og musikken højt både i undervisning og dannelse og i dagliglivet.

Folkekirkens Ungdomskor har med støtte fra Præsidiet for Reformationsjubilæet og folkekirkens fællesfond fået mulighed for at udgive disse nye salmer, skrevet og komponeret til lejligheden af digtere og komponister, der har været med til at præge salmesangen de seneste årtier. En hjertelig tak til alle bidragydere for engagement i sagen og smukke værker. Salmebogen indgår som en del af ”Lutherrosen”, en sangudgivelse, der også omfatter kormusik og essays om musik, sang og kirke.

Salmerne forholder sig bredt fortolkende til reformationens temaer. Som en særlig hilsen til Luthers katekismussalmer - de salmer, som Luther fik skrevet til de grundlæggende temaer i kristendomsundervisningen – er der bl.a. skrevet nye salmer over katekismens hovedafsnit: De ti bud, trosbekendelsen, Fadervor, dåben, nadveren og skriftemålet.

Vi håber, at ”Lutherrosen” må bidrage til, at vi glade og med lyst kan synge om evangeliet både i 2017 og i fremtiden.

Marianne Christiansen, 2016