Manskören (TTBB)

Svensk samling af mandskorssatser i mange forskellige genrer.
Specifikationer
Produktnr.9789186825225
ForlagNotfabriken
Sider192
Udgivelsesår2002
GenreKlassisk
InstrumentationTTBB
Skaffes inden for 3-7 dage
Skaffes inden for 3-7 dage
199,00 DKK
Det är allom bekant att den skriande bristen på för ändamålet relevanta noter utgör ett stort hinder för utövandet av den klassiska svenska manskörsång som under 1800-talet utarbetades av Upsala Studentkårs Allmänna Sångförening under ledning av Haeffer, Tullberg, Laurin, Meijerberg, Wennerberg, Engström, Josephson m.fl., och bringades till sin högsta fulländning under ledning av Oscar Arpi. För att råda bot på detta missförhållande och dessutom definiera en lämplig stamrepertoar för svenska manskörer har vi i denna bok samlat ett antal klassiska sånger för manskör. I synnerhet har vi bemödat oss om att ta med sånger från senare hälften av 1800-talet, men det finns naturligtvis också exempel på såväl tidigare som senare stycken som står sig väl i konkurrensen.

Editors: Lars Engebretsen, Fredrik Jönsson, Christian Olausson, Andreas Skoog

Ack, om jag vore kejsare! Frans Edvard Düring
Än en gång däran Evert Taube
Ångbåtssång Otto Lindblad
Aquaviten Knud Vad Thomsen
Ave maris stella Edvard Grieg
Balder är fallen Wilhelm Peterson-Berger
Björneborgarnes marsch Fredrik Pacius
Carl XII:s marsch vid Narva Trad.
Dåne liksomåskan, bröder Joseph Hartmann Stuntz
Das Königslied Adolf Eduard Marschner
Dryckesregler Franz Abt
Du gamla, du friska Trad.
En punschafton Adolf Fredrik Lindblad
En sommarafton Adolf Fredrik Lindblad
Fansång Gunnar Wennerberg
Finska Rytteriets marsch Trad.
Folkmarsch från Orsa i Dalarne Carl Johan Oscar Laurin
Först må du lära Johann Christian Friedrich Haeffner
Frihetshymn Gunnar Wennerberg
Frihetssång Hugo Alfvén
Gryning vid havet Hugo Alfvén
Gute Nacht Adolf Eduard Marschner
Halvan Gunnar Wennerberg
Hej, dunkom så länge vi levom Trad.
Helan Trad.
Hör oss, Svea Gunnar Wennerberg
Hymn Bernhard Crusell
I furuskogen Wilhelm Peterson-Berger
Integer vitae Friedrich Ferdinand Flemming
Island Henrik Möller
Joachim uti Babylon Carl Michael Bellman
Kom och var mitt täcke Roine Jansson
Kristallen den fina Trad.
Kung Carl Otto Westermark
Kung Karls drapa Gunnar Wennerberg
Kung Oscars valspråk Gunnar Wennerberg
Kungssången Otto Lindblad
Kyrie eleison Jacob Axel Josephson
Land, du välsignade Ragnar Althén
Längtan till landet Otto Lindblad
Lejonriddarne Johann Christian Friedrich Haeffner
Madrigal Adam de la Hale
Majsång Lars Magnus Béen
Majsång Frederik Kuhlau
Marche Johann Christian Friedrich Haeffner
Marsch Johann Christian Friedrich Haeffner
Marsch Erik Gustaf Geijer
Marsch Gunnar Wennerberg
Marsch Gunnar Wennerberg
Metsämiehen juomalaulu Eduard Hermes
Min farfar hade en stor pokal Ivar Widner
Min ros Gunnar Wennerberg
Nordisk punschsång Gunnar Wennerberg
Nordisk studentsång Gunnar Wennerberg
Norges beste Halfdan Kjerulf
Norges fjelde Halfdan Kjerulf
Olav Trygvason Friedrich August Reissinger
Osquar Sölve Svernlöv
På fjället i sol Wilhelm Peterson-Berger
På Gustaf II Adolfs dödsdag Otto Fredrik Tullberg
Rings drapa Jacob Axel Josephson
Rosen Robert Schumann
Sångarfanan Frans Albert Frieberg
Sangerhilsen Edvard Grieg
Serenad Jacob Axel Josephson
Serenad Trad.
Serenad August Melcher Myrberg
Som stjärnan uppå himmelen Trad.
Studentsång Prins Gustaf
Svärdsång Carl Maria von Weber
Svensk frihetssång Gunnar Wennerberg
Svensk punschsång Gunnar Wennerberg
Svenska marschen 1941 Bror Heurling
Sverges flagga Hugo Alfvén
Sverige Wilhelm Stenhammar
Tersen Nils-Eric Fougstedt
Till Österland Trad.
Till svenska fosterjorden Trad.
Trum-Marsche Gunnar Wennerberg
Under rönn och syrén Herman Palm
Ur vägen, ur vägen Carl Michael Bellman
Vårsång Prins Gustaf
Vårsång Jacob Axel Josephson
Vårsång Eric Jacob Arrhén von Kapfelman
Vårt land Fredrik Pacius
Warnung vor dem Wasser Fredrik Pacius