Melodier til Bibelhistoriske Sange og Salmer

Melodier Til Bibelhistoriske Sange og Salmer er udgivet af Kirkeligt Samfund af 1898 ved John Wedell Horsner. Salmebogstillæg for børn og unge.
Specifikationer
Produktnr.MF498
ForlagEgtved
GenreKlassisk
InstrumentationKlaversats
Skaffes inden for 4-12 dage
Skaffes inden for 4-12 dage
287,00DKK
Fra forordet:
Nærværende melodisamling indeholder samtlige melodier til "Bi­belhistoriske sange og salmer', udgivet i 1989 af Kirkeligt Sam­fund af 1898. Udvælgelsen af melodier er foretaget af det af Kirkeligt Sam­fund i 1985 nedsatte udvalg med henblik på tilvejebringelsen af et salmebogstillæg for børn og unge. Udvalgets medlemmer var Peter Balslev-Clausen (formand), Jette Dissing (sekretær), John Wedell Horsner (melodiredaktion), Marianne Kjær Nielsen og Annelise Søndengaard. Melodisamlingen, som den foreligger, er resultatet af udvalgets stillingtagen til de melodimuligheder, der fandtes i forbindelse med hver enkelt tekst, der ønskedes optaget i "Bibelhistoriske sange og salmer". Til 20 tekster er komponeret helt nye melodi­ er af John Frandsen, Fuzzy, Erik Haumann og John Wedell Hors­ner. Man har i det hele bestræbt sig på at opnå den bedst mulige overensstemmelse mellem tekstens og melodiens ånd og karakter.
Melodiernes harmonisering/udsættelse er generelt meddelt ud fra den betragtning, at de skulle være praktisable på såvel klaver som orgel.'