Preludium nr. 5 - Norsk orgelskole (Bjørn Vidar Ulvedalen)

Den 5. og sidste bog i Ulvedalens norske orgelskole. Indeholder både klassisk og populær musik - transskriptioner, original musik og forkortede/enkle version af kendte klassikere.
289,00  DKK
På lager
På lager
Specifikationer
Produktnr.C2619
ForlagCantando
Sider160
Udgivelsesår2010
GenreUndervisning
InstrumentationOrgan
Preludium 5 er den siste boken i ”Norsk orgelskole”. Preludium er et konkret resultat av et utdannings- og rekrutteringsprosjekt jeg har drevet i Tunsberg bispedømme. Barn, unge og voksne har fått et tilbud om å spille kirkeorgel, med eller uten bakgrunn fra piano.
Preludium 5 er en ressursbok til det solistiske orgelspillet og utvalget er praktisk tenkt ved at det inneholder stykker man kan bruke i sitt daglige virke som kirkemusiker: Til Celebration and meditation.
Boken inneholder en oversikt over stykkene som blant annet gir forslag til tempovalg. Dette må ikke sees på annet enn som forfatterens praksis og må kun brukes som en referanseramme. Boken er ordnet alfabetisk etter komponist og ikke etter vanskelighetsgrad. Men tykkene er gitt en gradering fra romertall I til III hvor III, er mest krevende. Fingersetning er bare unntaksvis gitt, da tradisjon og fysiske forutsetninger avgjør dette.
Rett brukt er Preludium, ”Norsk orgelskole”, å forstå som en lavere grads organistutdanning, forutsatt at den er fulgt opp under faglig veiledning.

Innhold numerisk etter komponist

1. Cornet Voluntary av ukjent komponist. . . . . . . 12
2. In dulci jubilo av Johann Michael Bach . . . . . . 14
3. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ av J. S. Bach . . . 17
4. Adagio av Johann Sebastian Bach . . . . . . . . . 20
5. Jesu, Joy of Man`s Desiring av J. S. Bach . . . . . 22
6. Preludium i Ess-dur av J. S. Bach . . . . . . . . . 24
7. Preludium i Ess-dur av J. S. Bach (manualiter) . . 26
8. Ave Maria/ Preludium i C av Gounod / J. S. Bach . 28
9. Brudemarsj fra Jämtland 31
10. Bruremarsj fra Seljord 32
11. Bruremarsj fra Todalen 34
12. Bruralåt fra Valdres 36
13. Toccata og fuge i F av Dietrich Buxtehude. . . . . 37
14. Preludium i F av Georg Böhm.. .. .. .. .. . 42
15. Trumpet Voluntary av Jeremiah Clarke . . . . . . 44
16. Koral i E av Cèsar Franck. . . . . . . . . . . . . . 46
17. Piece pour orgue av Cèsar Franck. . . . . . . . . 49
18. Arietta av Edvard Grieg . . . . . . . . . . . . . . 50
19. Gjendines bådnlåt av Edvard Grieg . . . . . . . . 51
20. Gavotte av Edvard Grieg. . . . . . . . . . . . . . 52
21. Ved Rondane av Edvard Grieg . . . . . . . . . . . 54
22. Våren av Edvard Grieg . . . . . . . . . . . . . . . 56
23. Prière av Alexandre Guilmant . . . . . . . . . . . 58
24. Hallelujakoret av Georg Friederich HŠndel . . . . 60
25. Larghetto av Georg Fr. HŠndel. . . . . . . . . . . 62
26. Nun danket alle Gott av Georg Fr. Kaufmann . . . 64
27. Preludium i C av Johann Ludwig Krebs . . . . . . 66
28. Preludium i F av Johann Ludwig Krebs. . . . . . . 68
29. Pastorale av Louis Lefbure-Wly. . . . . . . . . 70
30. Song from a Secret Garden av Rolf Løvland. . . . 74
31. Wedding March av Felix Mendelssohn Bartholdy . 76
32. Eine kleine Nachtmusik (Andante) av Wolfgang Amadeus Mozart. . . . . . . . . . . 78
33. Ave verum corpus av W. A. Mozart . . . . . . . . 82
34. Menuett i G- moll av W. A. Mozart. . . . . . . . . 84
35. Cavatina av Stanley Mayer. . . . . . . . . . . . . 86
36. Purpose av Rikard Nordraak. . . . . . . . . . . . 88
37. Stabat mater av Giovanni Battista Pergolesi 90
38. Vid Frösö kyrka av Wilhelm Peterson-Berger . . . 92
39. Adagio av Sergei Rachmaninoff . . . . . . . . . . 94
40. Ach bleib mit deiner Gnade av Max Reger. . . . . 96
41. Ave Maria av Franz Schubert. . . . . . . . . . . . 97
42. Träumerei av Robert Schuman. . . . . . . . . . .100
43. Tir n`a noir av Øyvind Staveland. . . . . . . . . .102
44. Trumpet Voluntary av Simon Stubley . . . . . . .105
45. Christ lag in Todesbanden av G. Ph. Telemann . .108
46. Schmücke dich, o liebe Seele av G. Ph. Telemann 110
47. Cornet Voluntary av John Travers . . . . . . . . .112
48. Himmelskapar, høyr! av Bjørn Vidar Ulvedalen . . 114
49. Hvor er det godt å lande av B. V. Ulvedalen . . . . 117
50. Kom, konge, kom i morgenglans av Ulvedalen. . .120
51. Mens frost og vintermørke rår av B. V. Ulvedalen 122
52. I denne fagre sumarstid av B. V. Ulvedalen
Variasjon 1 - "I denne ljuva sumartid" . . . .124
Variasjon 2 - "Blomeeng" . . . . . . . . . . .126
Variasjon 3 - "Sumarnatt". . . . . . . . . . .128
Variasjon 4 - "Bruremarsj" . . . . . . . . . .130
53. Med Jesus vil eg fara av B. V. Ulvedalen. . . . . .132
Variasjon 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Variasjon 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Variasjon 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Variasjon 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Variasjon 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
54. Allegro fra Conserto Grosso av Antonio Vivaldi .140
55. Brudekoret av Richard Wagner. . . . . . . . . . .146
56. Gavotte av Samuel Wesley. . . . . . . . . . . . .148
57. Meditasjon av Charles Marie Widor . . . . . . . .150
58. Meditasjon av Charles Marie Widor (D-moll) . . .152
59. Toccata av Charles Marie Widor. . . . . . . . . .154